CERA ApS

ANDELSVURDERINGER.DK specialiserer sig i tekniske vurderinger af ejer- og andelslejligheder. Vi leverer desuden totalløsninger fra vores rådgivende ingeniør og arkitekt afdeling.

Vi er blandt branchens hurtigst voksende, hvilket skyldes vores fokus på online tilgængelighed og integrerede systemer, der øger tilgængeligheden for kunder, foreninger og administratorer.

Vi arbejder til dagligt med andelsvurdering, valuarvurdering, opmålinger samt EL & VVS-eftersyn i andelsboliger ved køb/salg og belåning. Vi tilbyder grundet vores unikke online-system, en altid ensartet vurderingsrapport for den enkelte andelsbolig. Vurderingsrapportens formål er let at gennemskueliggøre boligens samlede stand, fejl/mangler, forbedringer og løsøre.