TUR Forlag

TUR Forlag udvikler og udgiver materialer til alle former for uddannelser inden for transportbranchen. Vi kombinerer den nyeste faglige og pædagogiske viden om værktøjer til undervisningsbrug i form af bøger, opgaver, brætspil, videoer og interaktive programmer.

Forlaget er en del af Transporterhvervets Uddannelser - TUR, som fastsætter mål og rammer for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og erhvervsuddannelser (EUD) til transportområdet.

TUR ejes af arbejdsgiverforeninger og fagforbund inden for transportbranchen og er en interesseorganisation, der har som sit formål at varetage transporterhvervenes uddannelsesmæssige interesser over for de offentlige uddannelsessystemer. TUR Forlag er medlem af Forlæggerforeningen.