Danmarks Biavlerforening

Danmarks Biavlerforening er videns og interesseorganisation for Danmarks 6000 biavlere, der er medlem af
organisationens 83 lokalforeninger. Foreningens sekretariat er placeret i Sorø og tæller i alt 10 medarbejdere.