NaviBlind ApS

NaviBlind leverer navigationshjælpemidler til blinde og svagsynede borgere. Læs mere her: www.naviblind.dk