ENIGMA - Museum for post, tele og kommunikation

Velkommen til ENIGMA – Museum for post, tele og kommunikation. Vi er vokset ud af det gamle Post & Telemuseum, der lå i Købmagergade, og bor nu i det smukke gamle posthus på Øster Allé ved Trianglen på Østerbro.

ENIGMA er Danmarks kommunikationsmuseum. På ENIGMA opbevarer vi Danmarks nationale samlinger inden for post og tele og råder over Danmarks største frimærkesamling samt landets vigtigste fagbibliotek inden for sit felt.

ENIGMA drives af en fond, stiftet i 1996 af Post Danmark A/S og TDC A/S, med det formål at bevare og formidle Danmarks kommunikationshistorie. Museet drives primært af tilskud fra stifterne.

I oktober 2022 åbner ENIGMA nye udstillingsområder og et stort børneområde, som vi glæder os til at byde hele Danmark velkommen i.

Vision og museumsfelt

"Vi er alle borgere i en verden fuld af kommunikation. Vi er på døgnet rundt, og har med de digitale kanaler fået mulighed for selv at udkomme, når vi har lyst. Men de mange fine muligheder til trods, så er tonen ofte skarp og rå, og den offentlige debat er udfordret. Næsten dagligt bliver vi præsenteret for nyheder om lækkede cpr-numre eller private billeder, der ikke skulle have været delt. Vi er også borgere i en verden, hvor vi skal gå endnu mere kritisk til vores medier, og vi skal kunne gennemskue teknologier for at mestre dem. Alt det tager ENIGMA livtag med i vores kommende udstillinger, hvor vi har et særligt fokus på at være relevante for børn og unge

Vi har i vores udstillinger arbejdet med et skarpt fokus på at inddrage vores gæster. Vi inviterer til, at de deler deres egne erfaringer, og vi har i udstillingsarkitekturen lagt op til samtale- og debatarealer, hvor gæster møder museets eksperter og nogle af museets mange samarbejdspartnere, ikke mindst det foreningsliv, som ENIGMA allerede har samarbejdet med i nogle år. Børn kan fx lære at kode af foreningen After Nows frivillige, og får man lyst til at teste sine innovative evner, kan man gå i museets Makerspace, hvor der kan eksperimenteres med teknologiudvikling"
- 
Jane Sandberg, museumsdirektør.

Partnerskaber

ENIGMA drives af Post & Tele Museums Fond, stiftet i 1996 af TDC Group og PostNord. De to virksomheder støtter fortsat museets drift. Museet modtager ingen offentlig støtte fra hverken stat eller kommune. Museet har en bestyrelse på 9 personer, hvor adm. direktør for PostNord Peter Kjær Jensen er formand. Museets direktør er Jane Sandberg.

Museet har modtaget fondsstøtte til de kommende udstillinger fra A.P. Møller Fonden, Augustinusfonden, William Demant Fonden, Louis Petersens Legat og Knud Højgaards Fond.

Museumsbygningen ejes af ejendomsselskabet Jeudan, som også har bidraget til finansieringen af ombygningen og finansieringen af bygningen.

ENIGMA har i samarbejde med Københavns Kommune etableret et Makerspace – et digitalt sløjdlokale – som bruges af børn og unge fra københavnske skoler i skoletiden, men som bliver en del af de kommende udstillinger som et tilbud til alle museets gæster.

ENIGMA driver et LæringsLab, hvor børn og unge fra hele landet kan lære om bl.a. teknologi, innovation, kommunikationshistorie og fake news.

ENIGMA har i samarbejde med Coop siden 2018 gennemført flere end 100 samtalemiddage i dagligvarebutikker i hele landet med udgangspunkt i ENIGMAs samtalemenu.

ENIGMA er partner i 24syv, og leverer hver uge to timers radio; programmet ALL CAPS handler om, hvad der rører sig på de på sociale medier, mens programmet Vi er data handler om vores drøm om teknologien som vores tjener, og vores frygt for teknologien som vores betvinger.