Århus Ungdommens Fællesråd

Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) er en paraplyorganisation for 48 forskellige samfundsengagerende eller idébestemte børne- og ungdomsforeninger i Aarhus Kommune.

ÅUF har siden stiftelsen i 1958 taget aktiv del i debatten om ungdoms- og fritidspolitik, og vi arbejder derigennem for at synliggøre og ikke mindst forbedre vilkårene for det aarhusianske børne- og ungdomsarbejde i foreningerne.