Hjem til Alle

Hjem til Alle alliancen arbejder for at stoppe hjemløshed blandt unge i Danmark. Alliancen består af 20 partnere på tværs af kommuner, boligaktører, civile aktører og fonde. Vi samarbejder om at udvikle og afprøve nye løsninger på hjemløshed blandt unge. Samtidig arbejder vi for en strukturel omlægning af hjemløseindsatsen i Danmark – så vi kan gå fra at håndtere hjemløshed med midlertidige løsninger til i stedet at tage et opgør med hjemløshed med en Housing First baseret tilgang.