Landsbyggefonden

Landsbyggefonden er en selvejende institution. Formålet med fonden er at fremme det almene byggeris selvfinansiering, som udgør en hjørnesten i den almene sektors drift, udvikling og sammenhæng. Landsbyggefonden støtter renovering, boligsociale indsatser og yder anden nødvendig støtte for at sikre de almene boligafdelingers videre drift. De almene boliger er hjem for næsten en million mennesker i Danmark og er en af søjlerne i vores velfærdssamfund og hviler på et non-profit princip og økonomisk, social og grøn bæredygtighed. Fonden stiller desuden data, nøgletal og analyser til rådighed om den almene sektor. Fonden beskæftiger ca. 60 medarbejdere i indre København.

Læs mere om Landsbyggefonden på www.lbf.dk eller find os på LinkedIn