YFU Danmark

  • Stationsvej 4, 5690 Tommerup, Danmark
  • yfu.dk

Du bliver en del af en NGO, som har eksisteret siden 1960 og som arbejder med mellemfolkelig forståelse gennem ungdomsudveksling.

Sekretariatet og det administrative arbejde er en essentiel brik i faciliteringen af kulturmøder. Vi løfter en række af de vigtige processer i tæt samarbejde med den frivillige organisation. Det er os, der holder trådene samlet og har den daglige dialog med programdeltagere og partnerorganisationer. Det er også os, der er bindeled for de frivillige, som bl.a. løfter den uddannelsesmæssige gren, afholder kurser og workshops, og organiserer det lokale foreningsliv. 

Sekretariatet består af 3 fuldtidsansatte, en deltidsmedarbejder og en sommeransat (dig). Dit arbejdssted kan være kontoret i Nivå (Sjælland) eller Huset i Tommerup (Fyn), som er foreningens hjerte.