Daka Denmark

Daka Denmark A/S er en mellemstor produktionsvirksomhed med fire forretningsområder bestående af Daka SARVAL, Daka SecAnim, Daka ecoMotion og Daka ReFood. Derudover hører datterselskabet Konvex AB, Sverige under Daka Denmark A/S. Hovedkontoret for Daka Denmark A/S ligger i Hedensted lige ud til motorvejen.

I Daka Denmark A/S præges kulturen af en åben, ligeværdig og uformel kommunikation. Daka Denmark A/S ønsker at være en god og attraktiv arbejdsplads med engagement og initiativ, gensidig tillid og en god korpsånd. Kendetegnet ved Daka Denmark A/S er, at de ansatte trives og bliver hos virksomheden i mange år. Du kan læse mere om os på www.daka.dk.