Københavns Universitet

Et forskningsuniversitet i verdensklasse

Drevet af intellektuel kreativitet og kritisk tænkning har Københavns Universitets forskere og studerende siden 1479 udvidet horisonter og bidraget til at bevæge verden fremad. Universitetet har med cirka 5.000 forskere og 39.000 studerende et internationalt forsknings- og studiemiljø og ligger højt placeret på de toneangivende ranglister over verdens bedste universiteter.

Universitetet giver sine forskere og studerende mulighed for at udvikle deres talent og supplerer stærke fagmiljøer med ambitiøse tværdisciplinære satsninger. Gennem forskningsbaseret undervisning - og ved at inddrage de studerende i forskningen - bliver de studerende rustet til at løse samfundets udfordringer og behov.

Københavns Universitet arbejder målrettet på at få nogle af verdens grønneste campusområder, der efterlader så lille et miljø- og klimaaftryk som muligt. Universitetet faciliterer tværgående samarbejde, har kontakt til erhvervslivet og hjælper de studerende med at finde relevante studier og projekter inden for bæredygtighed.

Desuden har universitetet fokus på ligestilling og ser diversitet og mangfoldighed som en styrke.