Københavns Universitet

Et forskningsuniversitet i verdensklasse

Drevet af intellektuel kreativitet og kritisk tænkning har Københavns Universitets forskere og studerende siden 1479 udvidet horisonter og bidraget til at bevæge verden fremad. Universitetet har med cirka 5.000 forskere og 39.000 studerende et internationalt forsknings- og studiemiljø og ligger højt placeret på de toneangivende ranglister over verdens bedste universiteter.

Universitetet giver sine forskere og studerende mulighed for at udvikle deres talent og supplerer stærke fagmiljøer med ambitiøse tværdisciplinære satsninger. Gennem forskningsbaseret undervisning - og ved at inddrage de studerende i forskningen - bliver de studerende rustet til at løse samfundets udfordringer og behov.

Københavns Universitet arbejder målrettet på at få nogle af verdens grønneste campusområder, der efterlader så lille et miljø- og klimaaftryk som muligt. Universitetet faciliterer tværgående samarbejde, har kontakt til erhvervslivet og hjælper de studerende med at finde relevante studier og projekter inden for bæredygtighed.

Desuden har universitetet fokus på ligestilling og ser diversitet og mangfoldighed som en styrke.

Københavns Universitet København, Danmark
26 Feb, 2020
Studiejob
The Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, University of Copenhagen, invites applications for a student lab manager in the Personality, Educational, Work, Organizational and Social Psychology (PEWOS) cluster, to be filled as soon as possible thereafter. We conduct basic and applied research across the fields of Personality, Educational, Work, Organizational and Social Psychology. More information about the PEWOS cluster, the individual research groups, and group members can be found here Job content The position will primarily consist of assisting the researchers in the following: Supporting the staff members in conducting lab or field studies (e.g., invitation and communication with study participants, handing out study instructions, payment of participants, recruitment of interview participants) Digitalization of questionnaires and preparation of study data files to ease further statistical analyses by the researchers Programming of lab/online studies Translating and language checking of study materials (English - Danish) Setting up and managing of a participant databank to ease recruitment of study participants For further information about the position, please contact Dr. Séamus A. Power at seamus.power@psy.ku.dk Terms and conditions The salary is set according to the agreement between the Danish Ministry of Finance, the State Employee’s Cartel and the public service employee’s union (HK). The position is part time (8 hours per week) for a duration of 12 months. The current hourly wage is minimum 125,22. Your salary will be based on seniority. Candidates are expected to be currently enrolled currently in an (higher) educational program The closing date for applications is 23.59 CET, 10th March 2020. Application Submit the application online in Adobe PDF. Please click on the “Apply now” icon at the bottom of the page. The application must be written in English and include the following enclosures: Application letter/cover letter (max 2 page) Curriculum vitae (with applicant’s e-mail address & telephone number) Documentation of qualifications (letter of enrollment, BA certificates etc.). Applications or supplementary material received thereafter will not be considered. UCPH wishes to encourage everyone interested in this post to apply, regardless of personal background. Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre. Kontakt Seamus Anthony Power E-mail: seamus.power@psy.ku.dk Info Ansøgningsfrist: 10-03-2020 Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt Afdeling/Sted: Institut for Psykologi
Københavns Universitet København, Danmark
26 Feb, 2020
Studiejob
Oplevelsen med en studieadministration har stor betydning for studerende og videnskabeligt personale. Derfor er det vigtigt for Uddannelsesservice, at vores studerende og videnskabeligt personale føler sig hørt og godt behandlet når de er i kontakt med os. Har du lyst til at indgå i arbejdet med at være et godt serviceorgan, så er jobbet som studentermedhjælper i team Sagsbehandling ved Det Juridiske Fakultet måske noget for dig.   Velkommen til Uddannelsesservice Som vores nye studentermedhjælper skal du primært assisterer afdelingen med at: behandle meritsager på vegne af fakultetets to studienævn anmode om yderligere dokumentation hos studerende som ansøger om merit udarbejde høringssager og skrive afgørelser på vegne af studienævnene diverse opgaver med at få registreret afgjorte sager i studieadministrative systemer og i praksisoversigter På sigt kan der i stillingen også være mulighed for at hjælpe til med behandlingen af ansøgninger om dispensation til forskellige studierelaterede forhold. Ved varetagelsen af din portefølje vil to af dine vigtigste opgaver være at servicere studerende som ansøger om merit og understøtte at behandlingen af konkrete ansøgninger sker korrekt og effektivt. Derfor er det væsentligt, at du er interesseret i at yde en god service og er omhyggelig i dit arbejde. Du vil blive en del af team Sagsbehandling, som er et af fire teams i Uddannelsesservice. Den overordnet ledelse af teamet håndteres af teamlederen, men i det daglige vil du referere til den kollega som har ansvaret for meritområdet. Du vil arbejde sammen med 2 andre studentermedhjælpere. Afdelingen er kendetegnet ved at der er højt til loftet, godt humør og stor faglig stolthed over vores arbejde. Samtidig vægter vi samarbejde og tværfaglighed højt.   Vores forventninger til dine personlige og faglige kvalifikationer Vi lægger vægt på, at du Er engageret, positiv og nysgerrig i din opgavetilgang Kan arbejde selvstændigt og tager ansvar for din egen læring Er omhyggelig med øje for detaljer Er struktureret i din opgavetilgang Har flair for IT og er hurtig til at lære nye IT-systemer at kende   Vores forventninger til dine uddannelsesmæssige kvalifikationer og erhvervsmæssige interesser Vi lægger vægt på, at du læser jura eller en anden samfundsvidenskabelig uddannelse gerne har ca. 2 år tilbage af dit studie har interesse for forvaltningsret og generelt er interesseret i offentlig forvaltning   Om Det Juridiske Fakultet og Uddannelsesservice Det Juridiske Fakultet er et af seks fakulteter ved Københavns Universitet. Uddannelsesservice er en af tre administrative enheder ved Det Juridiske Fakultet og har som hovedformål at understøtte undervisning, eksamen og studiekontakt på Danmarks største enkeltstående uddannelse. Vi er ca. 40 ansatte fordelt på fire teams, hvor denne stilling er placeret i sagsbehandlingsteamet. Sagsbehandlingsteamet består af 5 AC’ere, 4 HK’ere og 3 studentermedhjælpere. Det Juridiske Fakultet er rammen om Danmarks største studium. Fakultetets juridiske uddannelser omfatter ca. 4.300 heltidsstuderende, mere end 260 internationale studerende og omkring 200 deltidsstuderende årligt. I alt har ca. 200 videnskabelige og administrative medarbejdere deres daglige gang ved fakultetet, og flere end 450 eksterne undervisere varetager sammen med fakultetets forskere uddannelsesopgaver i relation til disse uddannelser.   Løn- og ansættelsesforhold Arbejdstiden er i gennemsnit 10 timer om ugen. Vi ser gerne, at timerne som udgangspunkt er fordelt på to dage om ugen. Vi er fleksible med hensyn til eksamensperioder, hvor der er forståelse for, at der i perioder arbejdes mindre. Til gengæld forventer vi også, at du er fleksibel og har mod på at yde en ekstra indsats i travle perioder. Ansættelse og aflønning sker som studerende i henhold Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S) og organisationsaftalen for HK/STAT og Organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) § 35. Minimumslønnen er 125,22 DKK. Du vil blive lønindplaceret på baggrund af tidligere ansættelser.   Hvordan søger du? Ansøgning og CV indsendes elektronisk via Jobportalen (tryk på linket ”” nederst i opslaget). Vi skal have din ansøgning senest søndag den 16. marts 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 12 eller 13. Vi ønsker, at du tiltræder snarest muligt. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.   Vil du vide mere? Har du brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte teamleder Astrid Dybdahl Ovesen på 9356 5006 eller mail.   Det Juridiske Fakultet er ét af seks fakulteter ved Københavns Universitet. Fakultetet har ansvar for forskning, undervisning og formidling på det retsvidenskabelige område. Forskningen foregår bl.a. i forskningscentre og forskningsgrupper med fokus på tematiske satsningsområder. Fakultetet omfatter ca. 80 faste videnskabelige medarbejdere, ca. 65 ph.d.-studerende samt ca. 70 administrative medarbejdere. Omkring 20 af de videnskabelige medarbejdere er ansat i kraft af eksterne bevillinger. Desuden er der ca. 400 deltidsansatte undervisere til varetagelse af en del af undervisningen ved den juridiske uddannelse, der omfatter ca. 4.500 studerende. Flere oplysninger kan læses på http://jura.ku.dk/. Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre. Kontakt Astrid Dybdahl Ovesen E-mail: astrid.ovesen@jur.ku.dk Info Ansøgningsfrist: 16-03-2020 Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt Afdeling/Sted: Uddannelsesservice
Københavns Universitet København, Danmark
24 Feb, 2020
Studiejob
CREME (Center for Resultater, Evaluering, Måling og Effekt) på Institut for Statskundskab søger en dygtig og engageret studerende til at bistå bl.a. med publikationer og arrangementer. Opgaverne omfatter Koordinering af bidrag til et større bogprojekt, Færdiggørelse af manuskripter, Litteratursøgning, Korrektur Samt forefaldende arbejde vedr. arrangementer i CREME Om dig Du er serviceorienteret Sprogligt stærk Og god til at holde styr på processer Hvis du også har interesse for forskning og formidling på evalueringsområdet, er det en fordel. For yderligere oplysninger kan du kontakte Professor Peter Dahler-Larsen pdl@ifs.ku.dk Løn og ansættelsesvilkår Arbejdet tilrettelægges fleksibelt og omfatter i gennemsnit 5 timer pr. uge efter aftale. Der er respekt for dine eksamensperioder og andet. Lønnen er fastsat i overensstemmelse med reglerne om aflønning af studerende i organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT. Tiltrædelse 15. marts eller snarest derefter. Samtaler forventes afholdt d. 10. marts Ansøgningsfrist 6. marts kl 12. Hvis du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en kortfattet, elektronisk ansøgning med CV og eksamensudskrift via linket nedenfor ”Udfyld ansøgningsformularen”. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre. Kontakt Peter Dahler-Larsen E-mail: pdl@ifs.ku.dk Info Ansøgningsfrist: 06-03-2020 Ansættelsesdato: 15-03-2020 Afdeling/Sted: Institut for Statskundskab
Københavns Universitet Frederiksberg, Danmark
24 Feb, 2020
Studiejob
Citizen Science ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet søger en studerende, der kan assistere med forskellige arbejdsopgaver, til ansættelse pr. 15. marts 2020. Om os Statens Naturhistoriske Museum er nationalmuseum for naturhistorien i Danmark og består i dag af besøgsadresserne Botanisk Have, Geologisk Museum og Zoologisk Museum. Ved Citizen Science-afdelingen arbejder vi med landsdækkende Citizen Science-projekter, og det er i forbindelse med et af disse projekter, at vi har brug for assistance. Arbejdsopgaver Den studerende skal blandt andet under instruktion hjælpe med at dele resultater af projektet med de mange frivillige, som har indsamlet data. Resultaterne af projektet skal deles elektronisk, og der er en stor opgave i at sikre at alle frivillige modtager netop deres resultater. Denne opgave varetages i projektgruppen på SNM og vi har brug for din hjælp til det praktiske ifm. udsendelsen af resultaterne til de mange frivillige. Ud over dette vil der også være driftsopgaver og andet let praktisk arbejde forbundet med stillingen. Løn og ansættelsesforhold Stillingen er til besættelse fra den 15. marts 2020, og er tidsbegrænset til 30. juni 2020. Du bliver ansat på Københavns Universitet. Stillingen er i gennemsnit på 7 timer om ugen. Ansættelse og aflønning sker som studerende i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO- fællesoverenskomsten) samt Organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK). Timelønnen er alt efter anciennitet på DKK 125,22 til 131,37. For at blive ansat er det en forudsætning, at du er indskrevet og aktiv studerende ved en videregående uddannelsesinstitution. Din ansøgning Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag via Jobportalen (tryk på linket "" nederst i opslaget). Ansøgningen bedes være os i hænde senest d. 6. marts 2020. Københavns Universitet/Statens Naturhistoriske Museum ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Yderligere spørgsmål Spørgsmål til stillingen kan rettes til Anders P. Tøttrup på aptottrup@snm.ku.dk Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre. Info Ansøgningsfrist: 06-03-2020 Ansættelsesdato: 15-03-2020 Afdeling/Sted: Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet København, Danmark
24 Feb, 2020
Studiejob
Vi søger to studerende til IT-sikkerhedsteamet i KU-IT på Københavns Universitet med start hurtigst muligt. Teamet består af en teamleder og fire IT-sikkerhedsspecialister. Som studerende i IT-sikkerhedsteamet vil din primære opgave være, at bidrage til løsning af IT-sikkerhedsopgaver, overvågning af f.eks. antiviruskonsol og andre IT-sikkerhedssystemer, udarbejdelse af vejledningsmateriale om IT-sikkerhed, klargøring af rapportering til ledelsesniveauet, vedligehold af informationer på intranet, bistand til besvarelse af brugerhenvendelser samt mindre opgaver så som scripting af integrationer og automatiseringer. Du behøver derfor ikke have konkret erfaring med IT-sikkerhed, men det er helt centralt, at du har evnen og lysten til at tillære ny viden og nye systematikker inden for området. Vi forventer, at du: Er stabil, ansvarsbevidst, serviceminded og har et godt humør Arbejder under instruktion - og er nem at samarbejde med Bidrager med dine erfaringer som studerende Har IT-forståelse Gerne har erfaring med en eller flere af følgende områder: Windows, MAC, Linux, Antivirus, MFA, Office365, udarbejdelse af skriftligt vejledningsmaterialer, overvågning af it-systemer …. Er aktiv studerende og indskrevet på et relevant studie KU-IT Københavns Universitet er inde i en spændende forandringsproces med fokus på digitalisering og IT-understøttelse af universitetets kerneområder inden for uddannelse, forskning og formidling på højeste internationale niveau. KU-IT leverer IT-services til hele universitetet og ledes af en vicedirektør, en sekretariatschef og 5 sektionschefer. Vi er ca. 270 ansatte fordelt på drift, udvikling og projekter. Vores resultater nås i et uformelt samarbejdsmiljø, hvor der er stor mulighed for indflydelse for den enkelte, vidensdeling og gensidig hjælpsomhed. På https://it.ku.dk/it-jobs/ findes en samling filmklip, der fortæller lidt om KU som IT-arbejdsplads. Løn- og ansættelsesforhold Din arbejdstid vil gennemsnitligt være på 10-15 timer om ugen – vi er fleksible omkring eksamensperioder. Lønnen fastsættes efter overenskomst mellem Finansministeriet og Prosa, som it-medarbejder, med indplacering i løngruppe 1 eller 2 afhængig af uddannelsesmæssig baggrund.Minimumstimelønnen udgør kr. 141,60 (1. oktober 2019-niveau), og der er mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer. Yderligere oplysninger Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte teamleder Morten Hansson MHAN@adm.ku.dk Ansøgning Ansøgning, kopi af studieblad, CV og eventuelle anbefalinger skal sendes elektronisk via www.jobportal.ku.dk (tryk på linket "" nederst i opslaget). Tiltrædelse hurtigst muligt. Vi skal have modtaget din ansøgning senest søndag den 1. marts 2020. Der vil løbende blive indkaldt til samtaler. Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle til at søge stillingen uanset personlig baggrund. Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre. Info Ansøgningsfrist: 01-03-2020 Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt Afdeling/Sted: KU-IT
Københavns Universitet København, Danmark
17 Feb, 2020
Studiejob
Vi søger en eller flere studentermedarbejdere til IT-vejledningen på CSS med tiltrædelse snarest muligt. IT-vejledningen består af et team af studerende, der primært hjælper andre studerende med diverse it-relaterede problemer både ved personlig henvendelse, men også via IT-supportens sagssystem og telefon. Du bliver en del af et team af andre IT-vejledere samt den faste stab af IT-supportere. Arbejdsopgaver Du deltager i løsning af en række forskellige opgaver i samarbejde med de andre studentermedarbejdere og dine kolleger i IT-Supporten, fx Vejledning i brug af IT-faciliteterne på CSS Teknisk hjælp til de studerende, når undervisningsprogrammerne driller Introduktion af IT til nye studerende ved semesterstart Hjælper med AV udstyr (opsætning m.m.), Forsyner printer med papir og toner Andet forefaldende arbejde Om KU-IT KU-IT leverer IT til undervisning, forskning og administration på Københavns Universitet. Der bliver primært benyttet Microsoft produkter, men også Mac, Linux mv. KU-IT Support befinder sig på alle KU’s campusser. Din kommende arbejdsplads har til huse på det gamle kommunehospital, kaldet CSS, Øster Farimagsgade 5. Kvalifikationer Vi søger en kollega, der har det rette IT-vejledersind. Bliver glad af at hjælpe andre! kan finde løsninger selvstændigt – og få løst sagerne til brugernes tilfredshed er serviceorienteret og udadvendt med godt humør er interesseret i løbende at lære nyt og påtage sig nye arbejdsopgaver Taler og forstår dansk (flydende engelsk er et plus) har IT-erfaring med Windows og Mac computere samt gerne smartphones har et godt kendskab til KU’s intranet, KUnet og kan finde ud af at bruge det er fortrolig med studieadministrative systemer som studerende benytter Studerende på City Campus, som kan blive i jobbet i nogle semestre, vil blive foretrukket. Vi tilbyder Gode kolleger Et uformelt arbejdsmiljø nær Nørreport Station Spændende arbejdsopgaver Fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden Et udviklende arbejde – både it-professionelt og personligt. Har man arbejdet som it-vejleder, er der ikke mange udfordringer, man viger tilbage for. Løn og ansættelsesvilkår Arbejdstiden varierer efter sæson, men udgør gennemsnitligt op til 8 timer pr. uge efter nærmere aftale. Det forventes at du tager 1-2 vagter af 4 timer pr. uge. Arbejdstiden ligger mellem 8-17 på hverdage og du sidder hovedsageligt i vores SupportCenter på CSS. Der kan forekomme vagter/opgaver på andre af KU's adresser i Københavnsområdet. Du ansættes og aflønnes efter gældende overenskomst mellem Foreningen af Danske Lægestuderende og Studenterundervisernes Landsforbund og Finansministeriet. Timelønnen er ca. 165,36 kr. + feriepenge og pensionsbidrag. Det er en forudsætning, at du er indskrevet og aktiv studerende ved en videregående uddannelse. Ansøgning Ansøgningen inkl. eventuelle bilag skal sendes via Jobportalen under linket studenterjobs (tryk på linket "" nederst i opslaget), så den er os i hænde senest 13. marts 2020. Bemærk venligst, at der kun kan uploades en fil til hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), så skal du samle dokumenterne i en fil (pdf eller word) Vi forventer at holde ansættelsessamtaler med udvalgte ansøgere i uge 12. Yderligere oplysninger har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte dine kommende kollegaer i IT-studentervejledningen på CSS, lokale 2.01.02, ringe til Svend Bang, tlf. 35 32 32 37 eller Supportchef Åge Andersen, tlf. 35 32 32 45. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre. Kontakt Aage T. Andersen E-mail: aage@adm.ku.dk Info Ansøgningsfrist: 13-03-2020 Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt Afdeling/Sted: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet København, Danmark
17 Feb, 2020
Studiejob
Vi søger to studerende i forbindelse med ung-til-ung-undervisningsprojektet ’de Digitale Ambassadører’, en leverance under projektet Digital (Ud)dannelse – D.U.D.E., som er finansieret af Trygfonden. Digital (Ud)dannelse forsøger at skabe bevidsthed hos unge om den digitale verdens mekanismer og udfordringer. Projektet bor på Center for Information og Boblestudier (CIBS), der blev etableret i 2015 og ledes af Professor Vincent Hendricks, og ligger på Institut for Kommunikation på Københavns Universitet. De Digitale Ambassadører har været i gang i tre år og har undervist over 3000 efterskoleelever. Se nærmere om projektet: www.digitaluddannelse.ku.dk/ambassador Vi søger to studerende Begge studerende kommer til at indgå i et team med projektleder Mikkel Vinther, og sammen varetager I de Digitale Ambassadører. Det er et krav, at du kan deltage i et uddannelsesseminar for de Digitale Ambassadører på Krogerup Højskole i Humlebæk fra lørdag d. 25. juli – torsdag d. 30. juli, 2020. Det vil være en fordel, at du interesserer dig for undervisning og den digitale verdens udvikling og udfordringer. Studerende #1: Hovedopgaven er at hjælpe til ved planlægning af uddannelsesseminar og netværksmøder og understøttelse af ambassadørernes faglighed og trivsel. Vi forventer at du: Har erfaring med organisering og facilitering af unge, eller at du er interesseret i at blive oplært heri Kan arbejde selvstændigt, struktureret med, og tager ansvar for, de opgaver du skal løse Studerende #2 : Hovedopgaven er at hjælpe til ved planlægning og koordinering af de Digitale Ambassadørers besøg på efterskoler og holde styr på projektets rejseudgifter. Vi forventer at du: Har flair for dansk retskrivning og skriftlig formidling Kan arbejde selvstændigt, struktureret med- og tager ansvar for, de opgaver du skal løse Arbejdstid og ansættelsesforhold Arbejdstiden er i gennemsnit 10-12 timer om ugen, og der tages hensyn til eksamensperioder. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S) og organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK/Stat) med indplacering som studerende. Du indplaceres på skalaen for studerende, hvor minimumstimelønnen udgør kr. 124,18 (1. april 2019-niveau), afhængig af din lønanciennitet. En forudsætning for ansættelsen er, at du er indskrevet ved en videregående uddannelsesinstitution. Stillingen er ledig til besættelse fra 15. juli 2020 og slås op for en treårig periode. Yderligere oplysninger Der kan indhentes oplysninger om stillingen hos projektleder Mikkel Vinther på mail: mikkel@hum.ku.dk Ansøgning mv. Er du interesseret i stillingen, vil vi bede dig sende en kort, motiveret ansøgning (max en A4-side), CV og andre relevante dokumenter via www.jobportal.ku.dk (klik på SØG STiILLINGEN nederst i opslaget) så det er os i hænde senest den 5. marts 2020. Angiv gerne, om du er mest interesseret i ansættelse som #1 eller #2. Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret. Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Ansøgningsfrist: 05-03-2020 Ansættelsesdato: Start 15. juli 2020 Afdeling/Sted: Center for Information og Boblestudier, Institut for Kommunikation Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre. Info Ansøgningsfrist: 05-03-2020 Ansættelsesdato: 15-07-2020 Afdeling/Sted: Institut for Kommunikation
Københavns Universitet København, Danmark
15 Feb, 2020
Studiejob
Da vores ene studerende er stoppet, søger vi en ny studerende, som er interesseret i arbejdsmiljø og administrative arbejdsopgaver til tiltrædelse 15. april eller snarest muligt. Du vil blive en del af et lille team bestående af en arbejdsmiljøleder, tre konsulenter og to studerende. Arbejdsmiljøteamet er en del af Campus Service Sund og er en drivende kraft i at skabe og udvikle et sikkert og sundt arbejdsmiljø for fakultetets ca. 4400 ansatte. Arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø varetages af fakultetets HR-afdeling. Arbejdsopgaverne vil primært bestå i: Journalisering Vedligeholdelse af oversigter over GMO-klassifikationer og projekter Vedligeholdelse af mail-, medlems- og adresselister Vedligeholdelse af diverse arbejdsmiljørelaterede informationer, fx om arbejdsskader Klargøring til møder (bilag, mødelokale, forplejning) Fotokopiering og indkøb Opdatering og vedligeholdelse af hjemmesider Diverse ad-hoc opgaver Vi forventer at du: Læser på en videregående uddannelse Har overblik og ordenssans Har kendskab til Microsoft Office pakken Har flair og interesse for administrativt arbejde Vi tilbyder: Fleksible arbejdstider på 10 timer/ugen, hvor der tages hensyn til eksamensperioder Et studiejob med et godt arbejdsmiljø og gode kollegaer Indblik i arbejdet med arbejdsmiljø En centralt beliggende arbejdsplads på Panum, Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår sker som HK studerende i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S) og organisationsaftalen for HK/Stat for studerende, § 35. Arbejdstiden er gennemsnitligt 10 timer ugentligt. Din ansøgning Send ansøgning vedlagt cv samt dokumentation for uddannelse elektronisk via KUs jobportal her så den er KU SUND i hænde senest den 8. marts 2020 . Vi modtager kun elektroniske ansøgninger. Yderligere spørgsmål Spørgsmål til stillingen kan rettes til arbejdsmiljøleder Peter Rønberg Hansen, peter.ronberg@sund.ku.dk, tlf. 93 50 91 28. Læs mere om Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på http://www.sund.ku.dk/ Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre. Kontakt Peter Rønberg Hansen E-mail: peter.ronberg@sund.ku.dk Info Ansøgningsfrist: 08-03-2020 Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt Arbejdstid: Deltid Afdeling/Sted: SUND DRIFT - Arbejdsmiljø
Københavns Universitet København, Danmark
15 Feb, 2020
Studiejob
Har du lyst til at arbejde et sted fyldt med studerende, liv og god stemning? Så er det måske dig, vi har brug for! Vores Studenterhus Cafélitten søger netop nu 1 student, der kan arbejde ca. 2 - 4 timer om ugen i tidsrummet kl. 9-16 mandag til fredag. Du vil få mulighed for at møde politter fra alle årgange, lære forskellen på god og dårlig kaffe og lege DJ bag kaffedisken. Du vil få faste uegentlige vagter i caféen, hvor du vil stå for en del af den daglige drift bl.a. i form af kaffebrygning, salg af slik, opvask, lettere rengøring og vareopfyldning. Derudover varetager vi også mange opgaver for Økonomisk Institut, hvor du også skal være klar på at give en hånd med i forbindelse med diverse arrangementer, receptioner, møder, translokationer mv. Så er du en frisk, smilende, hjælpsom og ansvarsfuld polit-studerende (nystartet eller garvet) kan det bedste studiejob, man kan forestille sig, blive dit! Løn og ansættelsesvilkår: Ansættelsen sker på individuelle aftalte vilkår. Lønnen er fastsat individuelt og udgør per time kr. 129,67 (1. april 2012-niveau). Det er en forudsætning for ansættelse, at du er ved ansættelsen er indskrevet og aktiv studerende ved en videregående uddannelse. Yderligere oplysninger: Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Hans tlf. 53 35 60 46, eller henvende dig til en af de ansatte bag disken i Cafélitten. Tiltrædelse 16. marts 2020. Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Hvis du kunne tænke dig at søge stillingen, så send en ansøgning og CV indeholdende navn, alder, semester og skema inden fredag d. 6. marts 2020. Ansøgning skal sendes via jobportalen (tryk på linket "" nederst i opslaget) Vi glæder os til at høre fra dig! Bemærk venligst, at der kun kan uploades en fil til hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), så skal du samle dokumenterne i en fil (pdf eller Word). Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret. Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre. Kontakt Hans Dylmer E-mail: twk935@econ.ku.dk Info Ansøgningsfrist: 06-03-2020 Ansættelsesdato: 16-03-2020 Afdeling/Sted: Cafélitten
Københavns Universitet København, Danmark
15 Feb, 2020
Studiejob
Studerende søges snarest til varetagelse af administrative og organisatoriske opgaver for Koordinationen for Kønsforskning. Opgaverne indebærer hovedsageligt administrative og organisatoriske opgaver samt mindre faglige udredningsopgaver. Kendskab til kvantitativ metoder/survey og webkommunikation (opdatering af hjemmesider m.v.) vil være en fordel. Koordinationen kønsforskning har til huse på Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Koordinationen varetager koordinerende opgaver i relation til tværfakultær undervisning på Københavns Universitet samt internationalisering og formidling af kønsforskning i nordisk og international sammenhæng. Derudover driver koordinationen egne forsknings- og udviklingsopgaver. Primære arbejdsopgaver: Arbejdsopgaverne vil omfatte varetagelse af forskellige administrative, udredningsmæssige og kommunikative opgaver som: Administrative opgaver under Koordinationen for Kønsforsknings projekter Forefaldende opgaver i f. m. planlægning og afholdelse af koordinationens arrangementer, møder, konferencer, workshops. Bistå med afrapportering og fonds ansøgninger Mindre survey og udredningsopgaver (især i april –maj 2020) Kvalifikationer: Vi forventer at ansøger: Har gode dansk- og engelskkundskaber Er hjemmevant bruger af Microsoft Office-pakken + praktisk kendskab til online kommunikation. Har en god ordenssans, kan arbejde struktureret og systematisk samt kan bevare overblikket med mange bolde i luften Derudover er viden om og interesse for kønsforskning en fordel. For at blive ansat er det en forudsætning, at du er indskrevet og aktiv studerende ved en videregående uddannelsesinstitution – gerne med samfundsvidenskabelig baggrund. Yderligere oplysninger: Du kan læse mere om Koordinationen for Kønsforskning på http://www.koensforskning.soc.ku.dk. Ønsker du yderligere oplysninger, kan du henvende dig til Hilda Rømer Christensen pr. tlf. 35323943 eller pr. mail: hrc@soc.ku.dk. Arbejdstid og løn: Arbejdstiden er på ca. 10-15 timer ugentligt eller efter aftale. Ansættelse og aflønning efter gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og efter Organisationsaftalen for kontorfunktionærer i statens tjeneste HK/Stat. Minimumstimelønnen er kr. 125,22. Du vil blive indplaceret som HK-studerende, efter anciennitet. Ansøgning: Send venligst ansøgning, CV, kompetenceprofil, eksamensudskrift samt evt. anbefalinger senest den 28. februar 2020 online via hjemmesiden Jobportal (tryk på linket "Søg stillingen" nederst i opslaget). Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret. Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre. Kontakt Hilda Rømer Christensen E-mail: hrc@soc.ku.dk Info Ansøgningsfrist: 28-02-2020 Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt Afdeling/Sted: Sociologisk Institut
Københavns Universitet København, Danmark
14 Feb, 2020
Studiejob
Vi søger en studerende til at stå for driften og udviklingen af Forskningskollektivet i fællesskab med en anden – allerede ansat – studerende. Forskningskollektivet er en organisation, som arbejder for, at forbedre betingelserne for undervisningsbaseret forskning, datadeling, formidling, kollektive arbejdsprocesser samt øget samarbejde mellem forskere og studerende. Forskningskollektivet arbejder sammen med undervisere, som udbyder fag, der lægger op til, at de studerende forsker i undervisningen og arbejder på, at skabe videnskabelige produkter, som kan videreformidles ud over eksamensaflevering. Arbejdsopgaver: Assistance til Forskningskollektivets aktiviteter, herunder; Besvare mails fra Forskningskollektivets mailbox Styre Forskningskollektivets kalender Opdatere hjemmeside og sociale medier Andre forefaldne administrative opgaver Planlægge, koordinere og stå for afholdelse af Ontologisk Onsdag, herunder; Planlægge tema for dagen og lave program Udsende invitationer Lave plakater og anden informationsmateriale Hjælpe med planlægning af andre events, oplæg, studenterinitiativer Kvalifikationer: For at søge stillingen skal man være indskrevet som studerende på en videregående uddannelse. Derudover søger vi en studerende, som deler Forskningskollektivets idealer. Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du allerede har været aktiv i Forskningskollektivet. Erfaring fra studenterpolitisk arbejde, NGO-arbejde eller lignende er også et plus. Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Vi tilbyder: Et arbejde, der bibringer indgående kendskab til organisatorisk arbejde inden for uddannelsesområdet Et stort netværk på Det Samfundsvidenskabeligt Fakultet En arbejdsplads, der lægger vægt på gensidig fleksibilitet – du kan planlægge dit arbejde i forhold til dit studie Løn og ansættelsesvilkår: Stillingerne er på op til 10 timer om ugen i gennemsnit. Vi søger en studerende, som kan starte pr. 15. marts 2020 . Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK med indplacering som studerende. Du vil blive lønindplaceret på baggrund af tidligere ansættelser. Det er en forudsætning for ansættelsen, at du er indskrevet ved en videregående uddannelsesinstitution. Motiveret ansøgning og CV sendes via link senest den 27. Februar 2020 Yderligere oplysninger: Henvendelse og yderligere information fås hos studieleder Charlotte Baarts 3532 3298, studieleder@soc.ku.dk Du kan læse mere om instituttet på www.soc.ku.dk Stillingen søges online via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/tap/ (tryk på linket "Udfyld ansøgningsformular" nederst i opslaget). Bemærk venligst, at der kun kan uploades en fil til hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), så skal du samle dokumenterne i en fil (pdf eller Word). Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret. Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre. Info Ansøgningsfrist: 27-02-2020 Ansættelsesdato: 15-03-2020 Afdeling/Sted: Sociologisk Institut
Københavns Universitet København, Danmark
14 Feb, 2020
Studiejob
Vi søger en studentermedhjælper til administrative opgaver relateret til udgivelse af Tidsskriftet Antropologi samt betjening af bestyrelsen og eventafholdelse for Antropologforeningen. Vi er to aktive foreninger, der søger at styrke kendskabet og interesseren for antropologi både inden og uden for universitetet. Udover at løse praktiske og administrative opgaver, vil der også være plads til at du kan præge stillingen ud fra egne ideer og ønsker. Stillingen vil give dig mulighed for at få indsigt i akademisk arbejde, både administrativt, fagligt og socialt. Arbejdsopgaver Hovedopgaverne ligger inden for administration i forbindelse med Tidsskriftet Antropologi og Antropologforeningen i Danmark. Du vil særligt skulle arbejde med medlemsadministration, betjening af bestyrelsen og redaktionen, koordination, distribution af tidsskrift, opdatering af hjemmeside. Herudover vil en del af din arbejdstid også blive brugt på mødeafholdelse og afvikling af begivenheder for medlemmerne. Du har en stærk evne til at arbejde selvstændigt og systematisk for at sikre opgavernes fremdrift administrativt flair, evner for it og sans for detaljen erfaring med at koordinere og organisere events – og du ved, at du kan bevare overblikket selv i pressede situationer lyst til at prøve kræfter med SoMe-arbejde interesse for, hvad der sker inden for det antropologiske fagmiljø Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Om os Stillingen er organisatorisk placeret i Sekretariatet for Antropologi & Sociologi, Københavns Universitet, hvor vi er 20 faste medarbejdere og 4 studentermedhjælpere. Sammen varetager vi administrative opgaver vedr. forskning, uddannelse og formidling på de to institutter. Derudover vil du arbejde tæt sammen med antropologforeningens bestyrelse, som pt. har 11 medlemmer, samt med redaktionen for Tidsskrift for Antropologi, der har 10 medlemmer. Løn og ansættelsesvilkår Stillingen er i gennemsnit på 10 timer om ugen med udsving hen over året og mellem ugerne. Arbejdsfordelingen ligger for nuværende på 8 timers fast kontortid og lejlighedsvis 4-5 timer på events eller møder. Hvis du er interesseret, vil der være mulighed for at indgå i løsningen af andre opgaver i sekretariatet, således at timetallet i perioder kan være højere. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK med indplacering som studentermedhjælper. En forudsætning for ansættelse er, at du er aktiv studerende og indskrevet ved en videregående uddannelsesinstitution. Tiltrædelse gerne den 1. april 2020 med (lønnet) oplæring i april. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutadministrator Christina Holbøll, 3532 3466, chol@samf.ku.dk Du kan læse mere om Tidsskriftet Antropologi på http://tidsskrift.antropologi.ku.dk/, om Antropologforeningen på http://www.antropologforeningen.dk/ og om sekretariatet på http://antropologi.ku.dk/ansatte/sekretariatet/ Stillingen søges online via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/tap/ (tryk på "Udfyld ansøgningsformular" nederst i opslaget). Der er ansøgningsfrist 9. marts 2020, og vi holder ansættelsessamtaler den 18. marts. Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre. Info Ansøgningsfrist: 09-03-2020 Ansættelsesdato: 01-04-2020 Afdeling/Sted: Institut for Antropologi
Københavns Universitet Frederiksberg, Danmark
07 Feb, 2020
Studiejob
Datalogisk Institut søger 14 engagerede studerende til at være mentorer for de nye studerende på DIKUs tre bacheloruddannelser i Datalogi, Datalogi-økonomi og Machine learning og datavidenskab fra foråret 2020 til og med blok 4 2021. Stillingerne er med start pr. 4. maj 2020. Stillingerne er tidsubegrænsede, dog med forbehold for indskrivning som studerende på en videregående uddannelse. Dine arbejdsopgaver som mentor Som mentor skal du hjælpe de studerende, som starter på Datalogisk Institut i sommeren 2020 med at komme godt i gang på deres uddannelsen, både fagligt og socialt. Som mentor skal du: Deltage i to uddannelsesdage for mentorer på Datalogisk Institut (i juni og august). Deltage i to Aktørmøder med alle involverede i første studieår (uge 34 og 5). Planlægge og gennemføre den studie-faglige del af tre campusdage i uge 35 i samarbejde med rusvejlederne og resten af studiestartsaktørerne. Planlægningen finder sted i foråret 2020. Danne studiegrupper ved studiestart og følge op på studiegrupperne i løbet af studieåret. Planlægge og afvikle de praktiske dele af studiecaféer én gang om ugen i blok 1-2, og ca. hver anden uge i blok 3-4. Planlægge og afholde temamøder et par gange om året med forskelligt fagligt indhold. Planlægge og afholde enkelte sociale arrangementer for mentorhold. Holde tæt kontakt til de nye studerende og følge op på, hvordan de har det og om deres studieaktiviteter forløber planmæssigt. Deltage i løbende koordineringsmøder med de andre mentorer, førsteårsundervisere, rusvejledere, studiestartskoordinator og SCIENCE Studie- og karrierevejledning. Evaluere mentorforløbet samt overlevere arbejdsprocedurer til næste års mentorer. Èn mentor vil få rollen som Mentorformand, hvis opgaver særligt vil være at: Deltage i i SIP-udvalget (studieintroduktionsprogram). Være med til at danne mentorhold. Have overblik og koordinere mentoropgaverne i campusdagene. Være primær kontaktperson og talsmand for mentorerne i samarbejdet med studiestartsaktørerne og rusvejlederne. Forventninger til dig Du er fagligt dygtig. Du er empatisk og har lyst til at engagere dig i de nye studerende. Du kan arbejde selvstændigt, struktureret og god til at planlægge din tid. Du skal have lyst til at indgå i et samarbejde med DIKU og SCIENCE Studie- og karrierevejledning om at skabe bedre kultur og forudsætninger for at være fuldtidsstuderende. Du har indsigt i uddannelsernes struktur og faglige indhold, især det 1. studieår. Det er et krav for ansættelse, at du er indskrevet som studerende ved en videregående uddannelse. Studerende fra Datalogisk Institut vil blive foretrukket. Det kan være en fordel for arbejdet som mentor, hvis du er engageret i studierelevante aktiviteter fx ansat som instruktor, medlem af faglige, sociale eller studenterpolitiske foreninger og råd, studenternetværk eller forskningsprojekter. Datalogisk Institut ønsker at ansætte en divers gruppe af mentorer som de nye studerende kan spejle sig i. Instituttet opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingerne. Løn og ansættelsesforhold Det konkrete timeltal for ansættelsen aftales nærmere med instituttet. Du kan forvente, at der lægger flest arbejdsopgaver i studiestarten i august og blok 1-2. Du skal forvente, at der kan være arbejde op til og i eksamensuger og mellemuger. Indplacering sker som studenterstudievejleder, og løn og arbejdsvilkår er efter gældende aftale indgået mellem Finansministeriet, Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af danske Lægestuderende (SUL). Indplacering og aflønning sker som studenterstudievejleder. Timelønnen er på 195,75 kr (oktober 2019-niveau). Din ansøgning Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag via Jobportalen (tryk på linket "" nederst i opslaget) senest 15. marts 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 13. Ansøgningen skal indeholde: Motiveret ansøgning CV Karakteroversigt Bevis på indskrivning på videregående uddannelse (KUnet – Selvbetjening – Udskrifter) Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Yderligere spørgsmål Spørgsmål til stillingen kan rettes til fuldmægtig Trine Brøndt Nielsen på telefon: 24 48 03 38/mail: trine.nielsen@di.ku.dk eller Marie Brogaard på telefon: 35 32 82 46/mail: mbr@science.ku.dk Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE i kort form – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.000 ansatte og 9.700 bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 12 institutter. Fakultetet har et årligt budget på ca. 3 mia. kr. Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på http://www.science.ku.dk/ Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre. Info Ansøgningsfrist: 15-03-2020 Ansættelsesdato: 04-05-2020 Arbejdstid: Deltid Afdeling/Sted: Datalogisk Institut