Socialstyrelsen

Socialstyrelsen arbejder med udvikling, rådgivning og implementering på hele det sociale område. Se hovedopgaverne efter finansloven.

Socialstyrelsen er en del af Social- og Indenrigsministeriets koncern. 

Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og har et særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder:

  • Børn og unge
  • Handicap
  • Udsatte grupper

Socialstyrelsens hovedopgaver

Socialstyrelsens hovedopgaver er fastsat i finansloven. De består i at:

  • tilvejebringe ny socialfaglig viden 
  • formidle og udbrede virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser
  • varetage socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere
  • understøtte udvikling og implementering af socialpolitik
  • varetage den nationale audit-funktion i forhold til socialtilsyn samt den nationale koordinationsstruktur
  • forvalte tilskudsordninger.