Commentor A/S

Commentor hjælper med digitaliseringen i de største danske virksomheder og offentlige styrelser. Vi løser forretningsmæssige og tekniske udfordringer inden for analyse, udvikling samt vedligehold af softwareløsninger, og arbejder ud fra mantraet ”consider IT done”. Se mere på: https://commentor.dk/