Miljøministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet er dannet den 28. juni 2015 ved en sammenlægning af Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 

Miljø- og Fødevareministeriet består af departementet, fem styrelser og den selvejende institution Madkulturen.

De fem styrelser er:

Fiskeristyrelsen

Fødevarestyrelsen

Landbrugsstyrelsen

Miljøstyrelsen

Naturstyrelsen  
- Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen