Skole og Forældre København

Skole og Forældre København er en lokalafdeling til landsforeningen Skole og Forældre, der repræsenterer alle forældre i folkeskolen.

I Skole og Forældre København samler vi alle skolebestyrelsesmedlemmer og forældre på folkeskolerne i Københavns Kommune.

Vores arbejde er todelt. Vi understøtter de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer i deres bestyrelsesarbejde – bl.a. via to årlige kurser, et trykt medlemsblad, generel information m.m.

Herudover varetager vi forældrenes interesser i forhold til politikere og forvaltning i Københavns Kommune.

Vi deltager desuden bredt i uddannelsen af skolebestyrelsesmedlemmerne og bidrager generelt til udviklingen af folkeskolerne i København.