IT/Økonomi studentermedhjælper

 • CISU - Civilsamfund i Udvikling
 • Aarhus, Danmark
 • 21 Feb, 2020
Studiejob IT & Teknik Økonomi & Finans

Job beskrivelse

CISU søger en IT-studentermedhjælper med interesse i IT-projektudvikling, software og hardware samt økonomirelaterede opgaver

Om CISU

CISU er en sammenslutning af ca. 270 folkelige foreninger, der alle er engagerede i udviklingssamarbejde, enten som deres hovedformål eller som en del af deres aktiviteter.

På sekretariatet i centrum af Aarhus arbejder 25 ansatte med forvaltning og administration af flere puljer på vegne af Danida/Udenrigsministeriet. Puljerne støtter folkelige foreningers udviklingsprojekter og nødhjælpsarbejde i udviklingslande. Desuden yder vi kursus- og rådgivningsarbejde for medlemsorganisationer, interessevaretagelse samt kommunikations- og oplysningsarbejde bl.a. gennem CISUs egen Oplysningspulje.

Jobbet

Da vores nuværende IT studentermedhjælper snart er færdiguddannet, søger vi en ny studentermedhjælper til diverse opgaver til understøttelse af CISUs serviceydelser. Du skal have:

 • Erfaring og interesse for IT udvikling, software opdateringer og hardware opsætning
 • Økonomiforståelse og overblik
 • Systematisk og analytisk tilgang til opgaveløsning
 • Samarbejds- og formidlingsevner
 • Relevant studie(baggrund)
 • Minimum 2 år tilbage af studietid, Bachelor, Kandidat el.lign.

Derudover må du gerne have erfaring med Power BI og forståelse for datamodellering og SQL

Opgaverne vil være:

 • Ad hoc IT-opgaver i samarbejde med CISUs IT team og CISUs eksterne IT support
 • Implementering, support og evt. videreudvikling af ny database
 • Udvikling og vedligehold af SQL-datarapportering (i Power BI, JetReport el.lign.)
 • Evt. assistance til regnskab og afstemninger

Løn og ansættelsesforhold

Arbejdstiden forventes at ligge mellem 10-15 timer om ugen, fordelt på 2-3 arbejdsdage, fortrinsvis indenfor tidsrummet kl. 9 - 16.

Løn og øvrige ansættelsesvilkår, f.eks. fleksibel arbejdstid i eksamensperioder, følger CISUs standardkontrakt for studentermedhjælpere i henhold til Statens overenskomst og gældende regler for studentermedhjælpere på området.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du ringe eller skrive til Nicolai O’Sullivan nos@cisu.dk (nuværende studentermedhjælp) eller Controller Bolette Kornum bko@cisu.dk / 6915 1963.

Ansøgning

Send en kort ansøgning (maks. 1 side) vedlagt CV snarest muligt – og senest 1. april 2020 – vi indkalder løbende til samtale. Ansøgninger sendes til ans@cisu.dk

Ansættelse gerne fra 1. april 2020, eventuelt med mulighed for tidligere start.

Læs mere om CISU på vores hjemmeside www.cisu.dk