Struktureret og selvstændig jurastuderende med interesse for offentlig ret

 • Socialstyrelsen
 • Odense, Danmark
 • 05 Maj, 2020
Studiejob Jura & Forvaltning

Job beskrivelse

Vi tilbyder…
… muligheden for at få praktisk erfaring med opgaver inden for forvaltningsret, databeskyttelse og udbudsret. Arbejdet foregår i et miljø med fokus på høj kvalitet i opgaveløsningen, læring og faglig sparring, samtidig med, at vi lægger vægt på en uhøjtidelig omgangsform.

Stillingsbeskrivelse
Som studentermedhjælper i Jura vil du komme til at løse en bred vifte af opgaver og blive en væsentlig del af enhedens opgaveløsning. Dine arbejdsopgaver vil ligge inden for de nævnte hovedområder, og du vil både have faste opgaver og ad hoc-opgaver i tilknytning til områderne. Derudover vil du også skulle hjælpe med administrative opgaver i kontoret, fx kalenderstyring, planlægning af møder og lignende. Du skal derfor kunne se en værdi i at være med til at understøtte, at andre kan løse deres opgaver.

Dine arbejdsopgaver vil variere, men kan eksempelvis være:

 • Besvarelse af borgerhenvendelser
 • Bistand med vejledning og opdatering af indkøbsplaner (udbud) og art. 30 fortegnelser (databeskyttelse)
 • Opdatering af enhedens websider på Socialstyrelsens intranet
 • Understøttelse af planlægning af diverse aktiviteter.

Din profil
Vi forventer, at du er en ambitiøs, detaljeorienteret og initiativrig stud. jur., som er 2-3 år inde i studiet. Du er fagligt dygtig og god til at danne dig et overblik og skabe struktur i mange varierende arbejdsopgaver.

Vi forventer, at du:

 • har kendskab til og interesse for offentlig ret
 • har kendskab til Windows og Office-pakken, og har mod på at sætte dig ind i øvrige IT-systemer
 • er struktureret, imødekommende og omhyggelig i din måde at løse opgaver på
 • kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre.

Desuden lægger vi vægt på, at du:

 • kan arbejde effektivt og målrettet
 • udviser engagement og motivation både fagligt og socialt
 • er imødekommende, omstillingsparat, og ambitiøs
 • bidrager til egen læring og udvikling
 • kan formidle komplicerede problemstillinger såvel mundtligt som skriftligt på en let tilgængelig måde, da modtagergruppen for det meste er ikke-jurister
 • kan agere inden for rammerne af god embedsmandsskik.

Om Jura
Jura er den juridiske afdeling i Socialstyrelsen og består af seks jurister, en student og en leder. Juras hovedopgave er at yde juridisk rådgivning og sparring til de øvrige kontorer og centre i Socialstyrelsen inden for de tre juridiske hovedområder. Opgaven varetages i tæt samarbejde med styrelsens øvrige stabskontorer. Jura er desuden en del af Center for Administration og Service, der består af Ledelsessekretariatet, HR, Service og Jura.

Løn og ansættelsesvilkår
Du ansættes som studentermedhjælper med tiltrædelse den 15. august 2020.
Arbejdstiden er gennemsnitligt 15 timer om ugen og tilrettelægges fleksibelt efter aftale med lederen under hensyntagen til eksaminer og lignende.

Ansættelsen sker som studentermedhjælper efter overenskomsten mellem HK-stat og Finansministeriet.
Stillingens ansættelsesområde er Social- og Indenrigsministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Socialstyrelsen i Odense, Edisonsvej 1, 5000 Odense C.

Ansøgningsfrist og afholdelse af samtaler
Du sender din ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamenspapirer) elektronisk via stillingsopslaget på vores hjemmeside www.socialstyrelsen.dk.

Der er ansøgningsfrist den 10. juni 2020.
Vi afholder samtaler i uge 25 2020. Der kan forekomme en kort test i forbindelse med samtalen.

Vil du vide mere?
Du kan få flere oplysninger om stillingen og Socialstyrelsen ved at kontakte leder af Jura, Helga Øregaard Dam på hdam@socialstyrelsen.dk eller på telefon 61 96 56 28, eller vores studentermedhjælper Laura Tvermoes på lajt@socialstyrelsen.dk eller på telefon 41 93 25 08.