Ph.d.- studerende til Psykiatrien Syd

  • Region Sjælland
  • Danmark
  • 07 Feb, 2020
Studiejob Undervisning & Forskning

Job beskrivelse

To stillinger som Ph.d.-studerende ved Psykiatrien i Region Sjælland er ledige til besættelse pr 1. maj 2020 eller snarest derefter. Stillingerne er fuldtid i 3 år og 3 mdr.

Ph.d.-stillingerne er ved Psykiatrien i Psykiatrien Syd i Vordingborg og forskningsprojekterne vil udgå fra ambulatorierne i Næstved.

De Ph.d.-studerende vil samtidigt være tilknyttet Forskningsenhed Psykiatrien Vest, som har til huse i Psykiatrisygehuset i Slagelse, der ud over læge- og psykologuddannelse og videreuddannelse rummer uddannelsespladser for en række sundhedsfaglige professioner.

De to projekter har forskellig målgruppe, henholdsvis social angst/evasiv personlighedsstruktur og skizotypal sindslidelse og de vil begge teste nye psykoterapi former.

Samtidigt omfatter projekterne meget grundig psykopatologisk udredning med fokus på tilgrundliggende forstyrrelser på baggrund af etablerede instrumenter som EASE og ACI. Denne udredning vil være fælles for patientgrupperne og de studerende har nært samarbejde om det og får grundig ekstern supervision. Vi ser gerne ansøgere, der i fællesskab søger stillingerne. Det ene projekt vil være i et RCT design, det andet single case experimental design (SCED). Projektbeskrivelser kan rekvireres hos sidar@regionsjaelland.dk, og yderligere information om projekterne kan fås ved telefonisk henvendelse til Professor, overlæge, dr.med. Sidse Arnfred, mobil 24 22 70 45.

De første tre måneder af ansættelsen bruges på at finpudse projektbeskrivelserne og der er gode muligheder for at de Ph.d.-studerende kan sætte eget præg på projekterne.

Stillingerne ønskes besat med læger med klinisk erfaring inden for psykiatri. Kendskab til forskning er ønskværdigt.

Yderligere oplysninger om stillingen samt stillings- og funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til forskningsansvarlig overlæge Ph.d., Radoslav Borisov, Psykiatrien Syd, tlf. 2961 1561 eller

Forskningsoverlæge Sidse Arnfred tlf.: 2422 7045

Løn i henhold til gældende overenskomst.

I henhold til Region Sjællands personalepolitik er det en betingelse for ansættelsen, at der indhentes tilfredsstillende straffeattest (§22).

Region Sjælland er med over 15.000 medarbejdere regionens største arbejdsplads med et budget på kr. 13 mia. Vi varetager opgaver indenfor sundhed, regional udvikling og drift af en række institutioner for i alt 800.000 borgere.