Studentermedhjælper til integrations- og erhvervsområdet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

  • Københavns Kommune
  • København, Danmark
  • 10 Feb, 2020
Studiejob Kontor & Administration

Job beskrivelse

Trives du i en omskiftelig hverdag med mange forskellige opgaver tæt på den administrative og politiske ledelse? Har du interesse for politik, erhverv og integration, har du flair for talbehandling og er en dygtig skriftlig formidler? Så er du måske vores nye studentermedhjælper i 3. kontor for Integration og Vækst.

Om os
I 3. kontor for Integration og Vækst løser vi en bred vifte af opgaver knyttet til indsatser under kommunens integrationspolitik samt kommunens erhvervs- og vækstpolitik. På integrationsområdet varetager vi – udover styring af målrettede job- og uddannelsesindsatser på området – en række forebyggende indsatser mod diskrimination, social kontrol og ekstremisme samt en koordinerende funktion i modtagelsen af nyankomne flygtninge til kommunen. På erhvervsområdet arbejder vi med at skabe bedre rammebetingelserne for de københavnske virksomheder og styrke kommunens service over for virksomhederne.

Vi er omkring 20 medarbejdere i kontoret, der er ét af i alt syv kontorer i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens centralforvaltning. Vores arbejde er tæt knyttet til forvaltningens direktion, borgmester og politiske udvalg, og hverdagen er derfor også præget af høje krav til kvalitet, et stærkt fokus på resultater og et højt tempo.

Vi tilbyder et dynamisk og spændende arbejdsmiljø tæt på de politiske beslutningsprocesser og forvaltningens øverste ledelse. Vi samarbejder med en bred vifte af aktører, blandt andet Jobcenter København, Københavns Erhvervshus, civilsamfundsorganisationer, frivillige foreninger og virksomheder.

Som studentermedhjælper kommer du til at understøtte den daglige drift i kontoret og bistå de øvrige medarbejdere med at varetage en række opgaver inden for integration og vækst.

Om arbejdsopgaverne
Dine opgaver vil bl.a. være at:

  • udarbejde baggrundsmateriale og mødemateriale
  • indhente og bearbejde tal og data som led i overvågning og afrapportering på kontorets indsatser
  • bistå ved planlægning og afvikling af møder, konferencer, seminarer mv.
  • udarbejde formidlingsmateriale, korrekturlæsning mv.
  • besvare borgerhenvendelser
  • redigere hjemmesider
  • bistå udmøntnings- og implementeringsopgaver

Om dig
Du er i gang med en relevant videregående uddannelse og har minimum to år tilbage på studiet. Du har interesse for at arbejde i en politisk ledet organisation, du trives med en afvekslende hverdag og kan arbejde med korte deadlines. Du er initiativrig, serviceminded og systematisk. Derudover kan du arbejde selvstændigt, tager ansvar for din opgaveportefølje og har gode skriftlige formidlingsevner. Du er god til at forstå og arbejde med tal og statistik. Det er en fordel, hvis du har kendskab til kommunernes opgaver inden for integrationsområdet og erhvervsområdet, men det er ikke et krav.

Løn- og ansættelsesforhold
Arbejdstiden er 15-20 timer om ugen med tiltrædelse snarest muligt.Stillingen er to-årig med mulighed for forlængelse. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til Københavns Kommunes regelsæt gældende for studerende beskæftiget med kontorarbejde. Det er en forudsætning, at du er aktivt studerende og kan dokumentere, at du er indskrevet ved en højere læreanstalt. Arbejdsstedet er Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Bernstorffsgade, København V.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Nille Bregenov-Pedersen på 9243 4288.

Søg via nedenstående link senest lørdag den 29. februar 2020.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 12.

Om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen hjælper vi hver dag året rundt københavnere i job og uddannelse eller finder andre veje videre for borgerne. Vi understøtter virksomhederne med at finde den rette arbejdskraft. Vi inddrager borgerne, stiller konstruktive krav, og vi tror på, at vi sammen kan skabe fremskridt. Vi er Danmarks største beskæftigelsesforvaltning, og vi er med til at sætte en høj standard på beskæftigelsesområdet ved at arbejde strategisk med udvikling af driften, servicedesign og nye digitale løsninger. Vi har fokus på trivsel og har en kultur med høj faglighed, hvor der er plads til dine input og idéer. Du kan læse mere om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen her.