Center for Information og Boblestudier søger administrativ studentermedhjælper til de Digitale Ambassadører

  • Københavns Universitet
  • København, Danmark
  • 11 Feb, 2020
Studiejob Kontor & Administration

Job beskrivelse

Vi søger en studentermedhjælper til administrative opgaver i forbindelse med ung-til-ung-undervisningsprojektet de Digitale Ambassadører, en leverance under projektet Digital (Ud)dannelse – D.U.D.E., som er finansieret af Trygfonden. Digital (Ud)dannelse forsøger at skabe bevidsthed hos unge om den digitale verdens mekanismer og udfordringer. Projektet bor på Center for Information og Boblestudier (CIBS), der blev etableret i 2015 og ledes af Professor Vincent Hendricks, og ligger på Institut for Kommunikation på Københavns Universitet.

De Digitale Ambassadører har været i gang i tre år og har undervist over 3000 efterskoleelever.

Se nærmere om projektet: www.digitaluddannelse.ku.dk/ambassador

Arbejdsopgaver

Hovedopgaven er at planlægge og koordinere de Digitale Ambassadørers besøg på efterskoler og holde styr på projektets udgifter. Du kommer til at indgå i et team med projektleder Mikkel Vinther. De konkrete arbejdsopgaver aftales nærmere med projektleder.

Vi forventer at du:

  • Kan arbejde struktureret og tager ansvar
  • Har flair for dansk retskrivning og skriftlig formidling
  • Kan deltage i et uddannelsesseminar for de Digitale Ambassadører på Krogerup Højskole i Humlebæk fra lørdag d. 25. juli – torsdag d. 30. juli, 2020, og at du kan lægge nogle arbejdstimer i juli.

Det vil være en fordel, at du interesserer dig for undervisning og den digitale verdens udvikling og udfordringer.

Arbejdstid og ansættelsesforhold
Arbejdstiden er i gennemsnit 10-15 timer om ugen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S) og organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK/Stat) med indplacering som studerende. Du indplaceres på skalaen for studerende, hvor minimumstimelønnen udgør kr. 125,22 (1. oktober 2019-niveau), afhængig af din lønanciennitet.

En forudsætning for ansættelsen er, at du er indskrevet ved en videregående uddannelsesinstitution.

Stillingen er med tiltrædelse hurtigst muligt og løber frem til d. 31. juli 2020.

Yderligere oplysninger
Der kan indhentes oplysninger om stillingen hos projektleder Mikkel Vinther på mail: mikkel@hum.ku.dk

Ansøgning mv.
Er du interesseret i stillingen, vil vi bede dig sende en kort, motiveret ansøgning (max en A4-side), CV og andre relevante dokumenter via jobsiden så det er os i hænde senest den 24. februar 2020.

Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret. Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist: 24-02-2020

Ansættelsesdato: Tiltrædelse hurtigst muligt

Afdeling/Sted: Center for Information og Boblestudier, Institut for Kommunikation


Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Mikkel Vinther
E-mail: mikkel@hum.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 24-02-2020
Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt
Afdeling/Sted: Institut for Kommunikation